ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Για υψηλής ροής εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης και πολυουρίας.

Για υψηλής ροής εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης και πολυουρίας.

Για υψηλής ροής εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης και πολυουρίας.

Για εφαρμογές υλικών απο 1:1 έως 4:1.

Για υψηλής ροής εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης και πολυουρίας.

Για εφαρμογές πλήρωσης αρμών.

Για μικρής και μεσαίας ροής εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης.

Για μικρής και μεσαίας ροής εφαρμογές πολυουρίας.

Για μικρής και μεσαίας ροής εφαρμογές πολυουρίας.

Για πολύ μικρής ροής εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης και πολυουρίας.

Για μικρής και μεσαίας ροής εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης.

Για υψηλής ροής εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης και πολυουρίας.

airless

Save

© 2017 AIRLESS ZACHARIOU

AIRLESS ZACHARIOU ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18543 ΤΗΛ. 2112105210 WWW.AIRLESS.GR  ZACHARIOU@GMX.COM