ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ

Για μικρές και μεσαίου μεγέθους εργασίες πλήρωσης αρμών με υλικά που δέν απαιτούν θέρμανση.

Για μικρές και μεσαίου μεγέθους εργασίες πλήρωσης αρμών με υλικά που δέν απαιτούν θέρμανση.

Για μικρότερες εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης, πολυουρίας ή εφαρμογές επιδιόρθωσης - παροχή στα 5.4 κιλά το λεπτό.

Εισαγωγικό σύστημα εφαρμογής καθαρής και υβριδικής πολυουρίας.

Για μικρές προς μεσαίου μεγέθους εφαρμογές αφρού πολυουρεθάνης - παροχή στα 9.0 κιλά το λεπτό.

Για υβριδικές πολυουρίες με μεγαλύτερη ροή υλικού - παροχή στα 3.8 λίτρα το λεπτό.

Αεροκίνητο για αφρό πολυουρεθάνης - παροχή στα 11.4 κιλά το λεπτό.

Αεροκίνητο για καθαρή πολυουρία - παροχή στα 5.7 λίτρα το λεπτό.

Υδραυλικό σύστημα μεταβλητού λόγου ανάμειξης υλικών.

Για μεσαίες και μεγάλου μεγέθους εργασίες αφρού πολυουρεθάνης - παροχή στα 10 κιλά το λεπτό.

Για μεσαίες και μεγάλου μεγέθους εργασίες αφρού πολυουρεθάνης - παροχή στα 20 κιλά το λεπτό.

Για μεσαίες και μεγάλου μεγέθους εργασίες αφρού πολυουρεθάνης - παροχή στα 24 κιλά το λεπτό.

Για μεσαίες και μεγάλου μεγέθους εργασίες αφρού πολυουρεθάνης - παροχή στα 13 κιλά το λεπτό.

Για μεσαίες και μεγάλου μεγέθους εργασίες αφρού πολυουρεθάνης - παροχή στα 20 κιλά το λεπτό.

Για μεσαίες και μεγάλου μεγέθους εργασίες αφρού πολυουρεθάνης - παροχή στα 24 κιλά το λεπτό.

Για καθαρές πολυουρίες και με μεγάλη πίεση υλικού - παροχή στα 5.7 λίτρα το λεπτό.

Για καθαρές πολυουρίες και με μεγάλη πίεση υλικού - παροχή στα 10.6 λίτρα το λεπτό.

Η επόμενη γενιά στην εφαρμογή αφρού πολυουρεθάνης και πολυουρίας.

Για καθαρές πολυουρίες και με μεγάλη πίεση υλικού – παροχή στα 5.7 λίτρα το λεπτό.

Για καθαρές πολυουρίες και με μεγάλη πίεση υλικού – παρoχή στα 10.6 λίτρα το λεπτό.

Η επόμενη γενιά συστημάτων στην εφαρμογή καθαρής πολυουρίας.

Ολοκληρωμένο σύστημα για την εφαρμογή καθαρής πολυουρίας - παροχή στα 7.6 λίτρα το λεπτό.

Ολοκληρωμένο σύστημα για την εφαρμογή αφρού πολυουρεθάνης - παροχή στα 13.6 κιλά το λεπτό.

Ολοκληρωμένο σύστημα για την εφαρμογή καθαρής πολυουρίας - παροχή στα 7.6 λίτρα το λεπτό.

airless

Save

© 2017 AIRLESS ZACHARIOU

AIRLESS ZACHARIOU ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18543 ΤΗΛ. 2112105210 WWW.AIRLESS.GR  ZACHARIOU@GMX.COM